Události

24. ročník podzimního setkání provozovatelů elektronických komunikací v Nymburce

Vloženo: 6. září 2021 v 14:52

Jménem společnosti LICA CZECH s.r.o. a APKT (Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR) bychom Vás rádi pozvali na 24. ročník tradičního podzimního setkání "Provozovatelů elektronických komunikací ", které se koná v úterý 21. září 2021 ve Sportovním centru v Nymburce.

Naše asociace spolu partnery připravuje panelovou diskusi

          JAKOU MÁME KVALITU INTERNETU?!

Aneb: jak (s)končí cyklus elektronický sběr dat ČTÚ – srovnávač internetu - deklarovaná rychlost – možnost reklamace? Nástroje regulátora cílené na zkvalitňování služeb elektronických komunikací, edukace spotřebitele a kultivace trhu elektronických komunikací v ČR, možnosti ochrany jak koncového uživatele, tak i poctivého poskytovatele připojení k internetu, technické prostředky pro kontrolu kvality připojení k internetu

účastníky panelové diskuze budou:

           Hana Továrková, předsedkyně rady ČTÚ

           Rostislav Kocman, předseda ČAEK

           Petr Bárta, místopředseda APKT

           Jiří Vodrážka, vedoucí Katedry telekomunikační techniky ČVUT FEL

Moderuje: Jan Brouček a Martin Kocourek

Panelová diskuse bude po celou dobu semináře doprovázena praktickou ukázkou měření rychlosti na pracovišti PROFiber Networking CZ s.r.o. Na reálném připojení bude možné si vyzkoušet jak referenční metodu měření rychlosti (RTM – RFC 6349), tak i alternativní nebo další praktické metody včetně webovských testerů.

Více informací včetně pozvánky a programu naleznete v příloze.

Aktualizace/doplnění programu bude k nahlédnutí na www.lica.cz

› více


Výzva představenstva APKT členům, i ostatním provozovatelům sítí elektronických komunikací

Vloženo: 21. červen 2021 v 10:32

Vážení kolegové,

poslední dobou se na nás obrací společnost IFC Media, s.r.o., jakožto zplnomocněný zástupce provozovatele programů TV Barrandov, KINO BARRANDOV a BARRANDOV KRIMI, s cílem uzavřít úplatnou smlouvu na distribuci těchto programů v sítích elektronických komunikací.

Představenstvo APKT na svém zasedání jednohlasně odsouhlasilo, že nedoporučí svým členům tuto smlouvu uzavřít.

Zdůvodnění:

  1. Atraktivita obsahu a kvalita nabízených pořadů neustále klesá a programy se stávají nezajímavými i pro starší diváky a stále větší podíl ve vysílacím čase tvoří několikanásobné reprízy.
  2. Velkou část vysílacího času kromě standardní televizní reklamy zaujímá Teleshopping. V těchto případech bývá velmi časté, že naopak poskytovatel programu platí za jeho distribuci v sítích elektronických komunikací.
  3. S ohledem na vyšší věk diváků, kteří jeví alespoň částečný zájem o výše uvedené programy, musí členové APKT provádět transcoding do starších přenosových formátů (DVB-T, či dokonce Analog). A to za cenu vlastních investic a provozních nákladů, čímž přispívají k navýšení sledovanosti výše uvedených programů, neboť je mohou sledovat i majitelé starších televizorů bez nutnosti používat SetTopBox.

K výše uvedenému ještě dodáváme:

Provozovatelé sítí elektronických komunikací byli více jak 14 měsíců ve velmi složité situaci. Udržet sítě v plném provozu a často i rozšiřovat přenosové kapacity za velmi složité epidemiologické situace bylo extrémně organizačně i finančně náročné. Naše služby byly často jediným prostředkem, díky němuž mohly rodiny našich zákazníků vykonávat svou práci, mít zajištěnou výuku pro děti a případně i trochu zábavy a uvolnění ve velmi složité situaci. Poté, co tato náročná situace pominula, přichází IFC Media, s r.o. s požadavkem na zpoplatnění kanálů, které jsou v rámci pozemního vysílání šířeny volně, a navíc jsou určeny pouze úzké skupině těch nejzranitelnějších obyvatel, tedy seniorům.

Představenstvo APKT tedy doporučuje nepodlehnout tomuto nátlaku na zpoplatnění, a to i za cenu, že distribuce výše uvedených programů bude nutné ukončit. S ohledem na velké množství jiných přenášených televizních programů, které svým obsahem dokážou nahradit programy Barrandova, považujeme tento krok za přijatelnější řešení pro naše zákazníky než zvýšení koncové ceny.

 

V Praze, dne 21.6.2021

                                                                                                      Představenstvo APKT

 

› více


Pozvánka na webinář BCO - VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

Vloženo: 2. červen 2021 v 13:27

Zveme Vás na webinář s tématem VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET:
spolupráce měst, obcí a operátorů. Uskuteční se v úterý 8. června 2021 od 9.30 do 12.00.
Pro přihlášení na online webinář využijte registrační
formulář na stránce https://bconetwork.cz/webinar/registrace/
Termín pro přihlášení je do 7. června 2021.

Program webináře:
*    Broadband Competence Office ČR, partner pro města, obce a operátory, představení projektu
*    Dotační programy pro sítě NGN a VHCN včera, dnes a zítra
*    Výstavba sítí elektronických komunikací, jejich projektování a zkušenosti z praxe
*    Spolupráce měst, obcí a operátorů
*    Dotazy/Diskuze

Lektoři:
*    Ing. Petr Očko, Ph.D. náměstek MPO Sekce digitalizace a inovací
*    Michal Manhart, vedoucí projektu Broadband Competence Office ČR
*    Petr Filipi, MPO, dotační programy pro sítě NGN a VHCN včera, dnes a zítra
*    David Valíček, MPO, dotační programy pro sítě NGN a VHCN včera, dnes a zítra
*    Ing. Jiří Kliner, technický manažer projektu Broadband Competence Office ČR
*    Jakub Rejzek, člen řídícího výboru Broadband Competence Office ČR a krajský zastupitel ve Středočeském kraji

Účast na webináři je zdarma.
Těšíme se na vaši účast!

Broadband Competence Office ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR

› více


Workshop ČTÚ ke změně síťových parametrů

Vloženo: 3. kvÄ›ten 2021 v 11:23

Český telekomunikační úřad připravuje na středu 2. 6. 2021 od 13.00 hod.  workshop na téma Problematika změn opatření obecné povahy č. SP/1/05.2011-6, kterým se vydává síťový plán synchronizace sítí elektronických komunikací založených na propojování okruhů, č. SP/2/05.2011-7, kterým se vydává síťový plán přenosových parametrů veřejných telefonních sítí a č. SP/3/05.2011-8, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí, ve znění pozdějších změn.

V tuto chvíli se předpokládá prezenční forma workshopu (velká zasedací místnost ČTÚ, Sokolovská 219, Praha 9) s možností připojení online pro pasivní účast. Plánovaná délka setkání je maximálně 2 hodiny. Pokud by podmínky prezenční formu neumožnily, budou zaslány upřesňující informace.

Vzhledem k aktuální situaci, ČTÚ žádá o omezení maximálního počtu účastníků na 2 osoby za asociaci/instituci při prezenční účasti na workshopu.

Pro online připojení či potvrzení účasti na jednání, se prosím přihlaste na emailovou adresu popelark@ctu.cz nejpozději do pátku 28.5.2021.

› více


Webinář návodné pokyny, ukázka přihlášení a editace dat do srovnávacího nástroje dle vyhlášky č. 582/2020

Vloženo: 23. březen 2021 v 16:19

Rádi bychom vás pozvali na online webinář APKT, který se bude konat prostřednictvím platformy Google Meet                                     ve středu 24.3.2021 od 9.30.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Pavel Šubrt, ČTÚ odbor ekonomické regulace, vedoucí oddělení cen

ORGANIZACE:
APKT – Jana Kotábová, kotabova@apkt.cz, tel.: 602 693 663

TERMÍN KONÁNÍ:
24.3. 2021, od 9,30 hod. (délka trvání cca 90-120 min)

WEBINÁŘ:
Seminář je přenášen pouze jako on-line webinář.

Předpokládaná délka trvání je cca  90 - 120 min. Vedle názorné ukázky registrace a následného vkládání požadovaných údajů včetně jejich případného hromadného zpracování bude zcela jistě prostor i pro naše dotazy.

Termín pro vložení dat se rychle krátí (konec března!!!). I z toho důvodu věnujte prosím této akci zvýšenou pozornost. Věříme, že by měla být plně ve Vašem zájmu ve smyslu usnadnění orientace a práce s formulářem pro vkládání dat pro potřeby srovnávacího nástroje.

› více


ČTÚ A VŠEOBECNÉ OPRÁVNĚNÍ VO-S/1/08.2020-9 K PARAMETRŮM SLUŽBY PŘÍSTUPU K INTERNETU - WEBINÁŘ

Vloženo: 23. září 2020 v 10:53

ČTÚ vydal všeobecné oprávnění VO-S/1/08.2020-9, kterým stanovil kvalitativní parametry služby přístupu k internetu v duchu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120. Jedná se o dlouho projednávanou problematiku s asociacemi, kdy nakonec diskuse vyústila v text dohodnutý mezi ČTÚ, asociacemi i Hospodářkou komorou. Je dobré, že platnost VO-S byla posunuta na 1.1.2021. Každý člen APKT má do té doby možnost se na tuto skutečnost dostatečně připravit.

Proti Nařízení EU nemá smysl bojovat. Jedná se o jednotný evropský digitální trh a ochranu spotřebitele. V rámci pracovní skupiny QoS sítí elektronických komunikací zřízené při ČTÚ jsme se snažili o vytvoření transparentních, nediskriminačních a srozumitelných podmínek, které by přispěly k férové soutěži na trhu elektronických komunikací. Aby se opravdu vyplatilo být poctivým a svědomitým poskytovatelem služeb elektronických komunikací a aby těm, kteří ohrožují vaše podnikání nekalými praktikami se zužoval manévrovací prostor a ubývaly peníze. Věříme, že Příloha č.1 a Příloha č.2 k VO-S/1/08.2020-9 přispěje ke kultivaci podnikatelského prostředí na jedné straně, a také omezí možnost korupčního jednání kontrolních orgánů a subjektivního výkladu Nařízení úředníky státní správy na straně druhé.

Je na každém ISP poskytovateli připojení k internetu, zda uvedenou příležitost využije a promění v konkurenční výhodu, nebo zda zvolí pasivní přístup a vyčká, co to za rok, za dva s trhem udělá. Pak se teprve rozhodne.

Rádi bychom těm aktivnějším pomohli s pochopením změn, které přináší Příloha č.1 a Příloha č.2 k VO-S/1/08.2020-9. Je dobré pochopit všechny souvislosti a podle toho si navrhnout opatření ve svém byznysu. Znamená to pochopit souvislosti: obchodu-marketingu-právní stánky smluv-technických parametrů sítě-konfigurace aktivních prvků-administrace sítě i služeb-kontrolu parametrů včetně měření a diagnostiky.

Držíme vám při tom všem palce a pro úspěšné zvládnutí jsme vám k dispozici.

Rozhodli jsme se ve čtvrtek 1.10.2020 v 9:00-10:10 uspořádat pro členy APKT webinář na téma ČTÚ a kvalita připojení k internetu.

Podrobnosti k webináři a možnost přihlášení naleznete na druhé stránce tohoto příspěvku (rozkliknutí "více").

 

› více


Novela ZoEK - změny platné k 1.4.2020

Vloženo: 16. duben 2020 v 19:29

K 1. dubnu 2020 vstoupila v platnost novela Zákona o Elektronických Komunikacích (ZoEK) a je třeba provést i příslušnou změnu ve smluvní dokumentaci, na základě, které naší členové poskytují své služby. Více informací naleznete v uzavřené části webu pro členy APKT.

› více


Dočasné pozastavení přechodu na DVB-T2

Vloženo: 24. březen 2020 v 15:45

Ministerstvo průmyslu a obchodu dočasně přeruší přechod na vysílací standard DVB-T2 a prodlouží stávající vysílání ve standardu DVB-T. Materiál včera schválila vláda.

Ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem, Českou televizí a s podnikateli, kteří zajišťují šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, analyzujeme situaci a dopady vyhlášeného stavu nouze a přijatých opatření na probíhající proces přechodu na nový vysílací standard DVB-T2,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Abychom v této nelehké době udrželi informovanost obyvatel, která je klíčová, tak jsme se rozhodli dočasně pozastavit přechod na DVB-T2 a prodloužit vysílání ve standardu DVB-T.“

Vznikne tím časový prostor, aby se obyvatelé, kteří ještě nepřešli na nový vysílací standard DVB-T2, nemuseli nyní tímto procesem zabývat a zároveň zůstala zachována jejich informovanost o přijímaných opatřeních.

 „Podle vývoje situace Ministerstvo průmyslu a obchodu předloží další novelu nařízení, která bude obsahovat aktualizovaný harmonogram procesu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na DVB-T2,“ dodává náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Přerušení procesu přechodu se netýká jednoho konkrétního vysílače (tj. dojde k vypnutí DVB-T do konce května 2020), a to vysílače Jihlava – Javořice na 30. kanálu, z důvodu mezinárodních koordinačních dohod.

 

› více


Zajištění provozu televizního vysílání v regionu

Vloženo: 19. březen 2020 v 13:22

Asociace provozovatelů kabelových telekomunikačních sítí, vyzývá (žádá) krizové štáby v jednotlivých obcích, aby v zájmu možnosti bezproblémového zajištění datových a televizních služeb široké veřejnosti, v případě přerozdělování ochranných pomůcek jako jsou respirátory nebo roušky, byly na distribuční seznam těchto pomůcek zařazeni i místně příslušní operátoři poskytující v dané lokalitě služby elektronických komunikací.  S ohledem na vládní omezení přímého prodeje respirátorů, nejsou operátoři schopni výše uvedené zajistit běžným komerčním způsobem. Předem děkujeme za pochopení!

› více


Pozvánka na 15. ročník odborného semináře

Vloženo: 24. únor 2020 v 15:29

AKCE ZRUŠENA - nový termín 25.-26.3.2021 v Brně na stejném místě.

Rádi bychom Vás jménem přidruženého člena PROFiber Networking CZ s.r.o. pozvali na 15.ročník odborného semináře „Sítě FTTx v roce 2020 & Mistrovství světa v mikrotrubičkování“ ve dnech 26.- 27.3.2020. Akci už jistě znáte z minulých let.

Jedná se především o seminář s technickou tématikou a praktickými náměty pro ty, co sítě FTTx projektují, staví a provozují. Účastníci získají aktuální a praktické informace z problematiky optických přístupových sítí FTTx a budou mít možnost setkat se s řadou expertů a kolegů z oboru.

Registraci, program a bližší informace naleznete zde: https://www.profiber.eu/cz/Skoleni-a-akce/detail/70_421

 

› více