Události

Systém ESD (Elektronický sběr dat) - formulář ART221

Vloženo: 9. červen 2022 v 14:34

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) si Vás dovoluje v souladu se zavedenou praxí informovat o několika změnách v pravidelném sběru dat pomocí systému Elektronického sběru dat (dále jen „systém ESD“) za první pololetí 2022 prostřednictvím formuláře ART221 – Služby poskytované v elektronických komunikacích (dále jen „formulář ART221“).

Níže naleznete soupis provedených úprav, které nepředstavují žádné zásadní změny.

Jedná se úpravy v sekci 1. Hlasová komunikační služba – pevná a v sekci 5. Mobilní služby a služby M2M. V případě ostatních sekcí (2. Služba přístupu k internetu v pevném místě, 3. Služba vysokokvalitního přístupu k internetu v pevném místě, 4. Datové služby, 7. Balíčky služeb) k žádným změnám nad rámec formulačních úprav souvisejících s transpoziční novelou zákona o elektronických komunikacích (terminologické zpřesnění) nedochází.

Konkrétní změny:

Sekce 1. Hlasová komunikační služba – pevná

§  odstranění ukazatelů Údaje o veřejných telefonních automatech a ostatních stanicích v ř. 17 ve sloupcích c a d.

Sekce 5. Mobilní služby a služby M2M

§  odstranění ukazatelů o objemu přenesených dat v 3G sítích v GB v ř. 22 a 23 ve sloupci d.

§  přidání ukazatelů o objemu přenesených dat v 5G sítích v GB do části Služba přístupu k internetu – mobilní v ř. 22 a 23 ve sloupci e.

Uvedené změny se projeví i v přílohách 1 a 2 ve sloupci l.

Veškeré výše popsané změny jsou obsaženy v přiloženém vzoru pololetního formuláře „ART221_vzor_formulare.xlsx“, přičemž úpravy vztahující se k rozsahu sledovaných ukazatelů jsou odlišeny modrým písmem.

› více


Setkání, na kterém nesmíte chybět!

Vloženo: 12. kvÄ›ten 2022 v 15:28

Jménem společnosti PROFiber Networking CZ bychom vás rádi pozvali na seminář, který se uskuteční 26.5.2022 v Hotelu Skalský Dvůr.

Program spolu spolu s registrací naleznete zde.

› více


Pozvánka na konferenci MPO - "Dotační podpora a její výzvy na poli internetu"

Vloženo: 3. kvÄ›ten 2022 v 10:00

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci pořádanou Ministerstvem průmyslu a obchodu na téma " Dotační podpora a její výzvy na poli internetu".

Konference se uskuteční 16.5.2022 od 13:00 do 16:00 pro registraci využijte online formulář zde nebo ji sledujte online prostřednictvím Youtube kanálu MPO.

Registrace je bezplatná a bude otevřena do vyčerpání kapacity sálu.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

› více


III. kolo veřejné konzultace

Vloženo: 6. duben 2022 v 08:34

Rádi bychom upozornili na probíhající III. kolo veřejné konzultace k podpoře výstavby sítí vysokorychlostního internetu z Národního plánu obnovy.

Všechny detailní informace k veřejné konzultaci lze najít na speciálních stránkách umístěných na www.verejnakonzultace.cz.

Odkaz na oznámení zveřejněné na webu Ministerstva průmyslu a obchodu naleznete zde.

› více


Seminář INKAT s.r.o. - 18.5.2022 (Hotel Luna, Kouty)

Vloženo: 22. březen 2022 v 12:01

Jménem společnosti INKAT s.r.o. bychom vás rádi pozvali na seminář, který se bude konat 18.5.2022 v Hotelu Luna, Kouty.

Program spolu s registrací zdarma naleznete zde.

› více


Prezentace APKT na semináři Sítě FTTx v roce 2022 a Mistrovství světa v mikrotrubičkování

Vloženo: 14. březen 2022 v 13:46

Naše asociace se aktivně účastnila a podpořila seminář, který se konal 3. - 4.3.2022 na Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Letošní ročník semináře proběhl v duchu motta: „Sítě VHCN jako cesta ke gigabitové společnosti". Prezentace a videa přednášek ze semináře jsou volně k dispozici na stánkách našeho přidruženého člena, PROFiber Networking CZ s.r.o.

› více


24. ročník podzimního setkání provozovatelů elektronických komunikací v Nymburce

Vloženo: 6. září 2021 v 14:52

Jménem společnosti LICA CZECH s.r.o. a APKT (Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR) bychom Vás rádi pozvali na 24. ročník tradičního podzimního setkání "Provozovatelů elektronických komunikací ", které se koná v úterý 21. září 2021 ve Sportovním centru v Nymburce.

Naše asociace spolu partnery připravuje panelovou diskusi

          JAKOU MÁME KVALITU INTERNETU?!

Aneb: jak (s)končí cyklus elektronický sběr dat ČTÚ – srovnávač internetu - deklarovaná rychlost – možnost reklamace? Nástroje regulátora cílené na zkvalitňování služeb elektronických komunikací, edukace spotřebitele a kultivace trhu elektronických komunikací v ČR, možnosti ochrany jak koncového uživatele, tak i poctivého poskytovatele připojení k internetu, technické prostředky pro kontrolu kvality připojení k internetu

účastníky panelové diskuze budou:

           Hana Továrková, předsedkyně rady ČTÚ

           Rostislav Kocman, předseda ČAEK

           Petr Bárta, místopředseda APKT

           Jiří Vodrážka, vedoucí Katedry telekomunikační techniky ČVUT FEL

Moderuje: Jan Brouček a Martin Kocourek

Panelová diskuse bude po celou dobu semináře doprovázena praktickou ukázkou měření rychlosti na pracovišti PROFiber Networking CZ s.r.o. Na reálném připojení bude možné si vyzkoušet jak referenční metodu měření rychlosti (RTM – RFC 6349), tak i alternativní nebo další praktické metody včetně webovských testerů.

Více informací včetně pozvánky a programu naleznete v příloze.

Aktualizace/doplnění programu bude k nahlédnutí na www.lica.cz

› více


Výzva představenstva APKT členům, i ostatním provozovatelům sítí elektronických komunikací

Vloženo: 21. červen 2021 v 10:32

Vážení kolegové,

poslední dobou se na nás obrací společnost IFC Media, s.r.o., jakožto zplnomocněný zástupce provozovatele programů TV Barrandov, KINO BARRANDOV a BARRANDOV KRIMI, s cílem uzavřít úplatnou smlouvu na distribuci těchto programů v sítích elektronických komunikací.

Představenstvo APKT na svém zasedání jednohlasně odsouhlasilo, že nedoporučí svým členům tuto smlouvu uzavřít.

Zdůvodnění:

  1. Atraktivita obsahu a kvalita nabízených pořadů neustále klesá a programy se stávají nezajímavými i pro starší diváky a stále větší podíl ve vysílacím čase tvoří několikanásobné reprízy.
  2. Velkou část vysílacího času kromě standardní televizní reklamy zaujímá Teleshopping. V těchto případech bývá velmi časté, že naopak poskytovatel programu platí za jeho distribuci v sítích elektronických komunikací.
  3. S ohledem na vyšší věk diváků, kteří jeví alespoň částečný zájem o výše uvedené programy, musí členové APKT provádět transcoding do starších přenosových formátů (DVB-T, či dokonce Analog). A to za cenu vlastních investic a provozních nákladů, čímž přispívají k navýšení sledovanosti výše uvedených programů, neboť je mohou sledovat i majitelé starších televizorů bez nutnosti používat SetTopBox.

K výše uvedenému ještě dodáváme:

Provozovatelé sítí elektronických komunikací byli více jak 14 měsíců ve velmi složité situaci. Udržet sítě v plném provozu a často i rozšiřovat přenosové kapacity za velmi složité epidemiologické situace bylo extrémně organizačně i finančně náročné. Naše služby byly často jediným prostředkem, díky němuž mohly rodiny našich zákazníků vykonávat svou práci, mít zajištěnou výuku pro děti a případně i trochu zábavy a uvolnění ve velmi složité situaci. Poté, co tato náročná situace pominula, přichází IFC Media, s r.o. s požadavkem na zpoplatnění kanálů, které jsou v rámci pozemního vysílání šířeny volně, a navíc jsou určeny pouze úzké skupině těch nejzranitelnějších obyvatel, tedy seniorům.

Představenstvo APKT tedy doporučuje nepodlehnout tomuto nátlaku na zpoplatnění, a to i za cenu, že distribuce výše uvedených programů bude nutné ukončit. S ohledem na velké množství jiných přenášených televizních programů, které svým obsahem dokážou nahradit programy Barrandova, považujeme tento krok za přijatelnější řešení pro naše zákazníky než zvýšení koncové ceny.

 

V Praze, dne 21.6.2021

                                                                                                      Představenstvo APKT

 

› více


Pozvánka na webinář BCO - VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

Vloženo: 2. červen 2021 v 13:27

Zveme Vás na webinář s tématem VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET:
spolupráce měst, obcí a operátorů. Uskuteční se v úterý 8. června 2021 od 9.30 do 12.00.
Pro přihlášení na online webinář využijte registrační
formulář na stránce https://bconetwork.cz/webinar/registrace/
Termín pro přihlášení je do 7. června 2021.

Program webináře:
*    Broadband Competence Office ČR, partner pro města, obce a operátory, představení projektu
*    Dotační programy pro sítě NGN a VHCN včera, dnes a zítra
*    Výstavba sítí elektronických komunikací, jejich projektování a zkušenosti z praxe
*    Spolupráce měst, obcí a operátorů
*    Dotazy/Diskuze

Lektoři:
*    Ing. Petr Očko, Ph.D. náměstek MPO Sekce digitalizace a inovací
*    Michal Manhart, vedoucí projektu Broadband Competence Office ČR
*    Petr Filipi, MPO, dotační programy pro sítě NGN a VHCN včera, dnes a zítra
*    David Valíček, MPO, dotační programy pro sítě NGN a VHCN včera, dnes a zítra
*    Ing. Jiří Kliner, technický manažer projektu Broadband Competence Office ČR
*    Jakub Rejzek, člen řídícího výboru Broadband Competence Office ČR a krajský zastupitel ve Středočeském kraji

Účast na webináři je zdarma.
Těšíme se na vaši účast!

Broadband Competence Office ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR

› více


Workshop ČTÚ ke změně síťových parametrů

Vloženo: 3. kvÄ›ten 2021 v 11:23

Český telekomunikační úřad připravuje na středu 2. 6. 2021 od 13.00 hod.  workshop na téma Problematika změn opatření obecné povahy č. SP/1/05.2011-6, kterým se vydává síťový plán synchronizace sítí elektronických komunikací založených na propojování okruhů, č. SP/2/05.2011-7, kterým se vydává síťový plán přenosových parametrů veřejných telefonních sítí a č. SP/3/05.2011-8, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí, ve znění pozdějších změn.

V tuto chvíli se předpokládá prezenční forma workshopu (velká zasedací místnost ČTÚ, Sokolovská 219, Praha 9) s možností připojení online pro pasivní účast. Plánovaná délka setkání je maximálně 2 hodiny. Pokud by podmínky prezenční formu neumožnily, budou zaslány upřesňující informace.

Vzhledem k aktuální situaci, ČTÚ žádá o omezení maximálního počtu účastníků na 2 osoby za asociaci/instituci při prezenční účasti na workshopu.

Pro online připojení či potvrzení účasti na jednání, se prosím přihlaste na emailovou adresu popelark@ctu.cz nejpozději do pátku 28.5.2021.

› více