Kabelové a internetové televize kritizují státní kampaň k vypínání DVB-T

Vloženo: 2. prosinec 2019 v 09:34

Zástupcům kabelových a internetových televizí se nelíbí, jakým způsobem stát vede informační kampaň při vypínání DVB-T. Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR, která mimo jiné sdružuje malé a středně velké poskytovatele služeb kabelové televize se připojuje k výzvě, která státu vytýká, že propaguje jen přechod na DVB-T2 a o ostatních platformách vůbec neinformuje.

Státní kampaň vyznívá tak, že neexistuje žádné jiné řešení pro příjem televizního vysílání než pozemní televizní vysílání/příjem. Kampaň hrazená ze státního rozpočtu by v konečném spotřebiteli, který se plně neorientuje v dalších možnostech televizního příjmu neměla v občanech ČR tyto pocity v žádném případě vzbuzovat. Veškeré kanály kampaně (webový portál, televizí spoty a další) by měly veřejnost informovat komplexně a nebudit ve spotřebiteli dojem, že vypnutím DVB-T vysílání vzniká nezbytná nutnost zakoupit nový set-top-box. Vedle dvou společností, které v Česku provozují terestrické vysílání, jsou zde ještě stovky dalších českých i zahraničních společností, které poskytují svým zákazníkům televizní obsah jiným způsobem a které nemají možnost se takto masivní kampani bránit jiným způsobem než tímto protestem.

Diváci mohou místo přechodu na DVB-T2 zvolit i jinou platformu pro příjem televizního signálu od poskytovatelů placených služeb, například kabelovou televizi, IPTV nebo satelitní vysílání! Pro stávající klienty těchto platforem se přechodem na nový standard pozemního vysílání nemění vůbec nic!

Výbor nezávislého ICT průmyslu proto vyzval dopisem ministra průmyslu a obchodu, aby nařídil upravit televizní a rozhlasové spoty a webovou prezentaci tak, aby nezvýhodňovaly pouze jednu technologii vysílání. K dopisu se z výše uvedených důvodů připojila i Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí.


Dokumenty přiložené k příspěvku


Dopis kampaň DVB-T2 K příspěvku je přiložen tento soubor: › Dopis kampaň DVB-T2
Název dokumentu: Dopis APKT kampan DVB T2.pdf
Tento dokumenty si stáhněte zde / Velikost: 190.5 kB