Události

Pozvánka na workshop ke změnám ve sběru dat v systému ESD

Vloženo: 6. srpen 2019 v 09:39

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v rámci svého pravidelného sběru dat připravuje formulář ART192 – Služby poskytované v elektronických komunikacích (dále jen „formulář ART192“), který sleduje období celého roku 2019 a bude v systému Elektronického sběru dat (ESD) přidělen podnikatelům na začátku ledna 2020.

Rádi bychom v souladu se zavedenou praxí s připravovanými změnami proti formuláři ART182 seznámili dotčené subjekty, a proto si Vás z pověření paní ředitelky odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb Ing. Hany Hankiewiczové dovoluji pozvat na workshop, který se bude konat dne 21. srpna 2019 od 9:00 hod. ve velké zasedací místnosti v sídle Úřadu, Sokolovská 219, Praha 9.

› více


Pozvánka na workshop ČTÚ - parametry služby přístupu k internetu

Vloženo: 18. červenec 2019 v 15:59

Český telekomunikační úřad si Vás dovoluje pozvat na workshop, na kterém představí svůj záměr, zahájit proces stanovení minimálních požadavků na kvalitu služby přístupu k internetu v souladu s článkem 5 odst.1)  Nařízení EP a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25.11.2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu. 

Workshop se uskuteční:

Dne:     15. srpna 2019 od 10:00 hodin

Místo:   ČTÚ, Praha 9 - Vysočany, Sokolovská 219,

Program:

1.     Úvod – výsledky monitorování plnění Nařízení EP a Rady (EU) 2015/2120, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu (Zprávy ČTÚ o výsledcích          monitorování k 31.květnu 2017, 2018 a 2019 jsou zveřejněny na webu ČTÚ: Zprávy ČTÚ o výsledcích sledování plnění Nařízení EU 2120 z 25.11.2015 .

2.     Záměr ČTÚ stanovit základní parametry QoS pro pevné a mobilní sítě (základní parametry QoS a jejich definice, odchylky výkonu služby) a jejich význam pro zajištění práv          koncových uživatelů.

3.     Diskuze a závěr.

Přihlášení na workshop – vzhledem k omezeným kapacitám sálu je nezbytné se na workshop přihlásit a to nejpozději do 2.8.2019.

 

› více


Metodická pracovní pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu pro stavebníky

Vloženo: 18. červenec 2019 v 15:14

vzájemný vztah mezi zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a zákonem č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Byla vydána 7.6.2019 a je dostupná:

https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/narodni-legislativa-a-predpisy/metodicka-pracovni-pomucka--246718/

či v přiloženém dokumentu.

› více


Pozvánka na konferenci PRAXE V SÍTÍCH

Vloženo: 3. kvÄ›ten 2019 v 10:22

Jménem přidruženého člena PROFiber Networking CZ s.r.o. bychom Vás rádi pozvali na oborovou konferenci "PRAXE V SÍTÍCH"

REGISTRUJTE SE IHNED

Kapacita je omezená

Registrujte se zde

› více


Pozvánka na 14. ročník odborného semináře zaměřeného na optické přístupové sítě

Vloženo: 11. únor 2019 v 09:55

Jménem přidruženého člena PROFiber Networking CZ s.r.o. bychom Vás rádi pozvali na Seminář Sítě FTTx v roce 2019 & Mistrovství světa v mikrotrubičkování, který se koná 28. – 29. března 2019 v Brně.

Program a registraci naleznete na níže přiloženém odkazu:

 

› více


OP PIK Výzva II byla vypsána

Vloženo: 11. únor 2019 v 09:54

MPO minulý týden vypsalo OP PIK Výzvu II. Na níže uvedeném odkazu naleznete veškeré potřebné dokumenty:

 

› více


Technický plán přechodu pozemního televizního vysílání

Vloženo: 14. listopad 2018 v 13:45

Před nedávnou dobou byl se značným zpožděním schválen Technický plán přechodu pozemního televizního vysílání na DVB-T2. 

› více


APKT zve do Nymburka

Vloženo: 17. září 2018 v 08:38

APKT se v tomto roce stala partnerem Podzimního setkání provozovatelů elektronických komunikací, které se koná 26. září 2018 v Nymbrurce. Rádi bychom Vás na toto setkání pozvali.

Těšíme se na viděnou!

› více