Události

Pozvánka na 15. ročník odborného semináře "Sítě FTTx v roce 2020 & Mistrovství světa v mikrotrubičkování"

Vloženo: 24. únor 2020 v 15:29

Rádi bychom Vás jménem přidruženého člena PROFiber Networking CZ s.r.o. pozvali na 15.ročník odborného semináře „Sítě FTTx v roce 2020 & Mistrovství světa v mikrotrubičkování“ ve dnech 26.- 27.3.2020. Akci už jistě znáte z minulých let.

Jedná se především o seminář s technickou tématikou a praktickými náměty pro ty, co sítě FTTx projektují, staví a provozují. Účastníci získají aktuální a praktické informace z problematiky optických přístupových sítí FTTx a budou mít možnost setkat se s řadou expertů a kolegů z oboru.

Registraci, program a bližší informace naleznete zde: https://www.profiber.eu/cz/Skoleni-a-akce/detail/70_421

 

› více


Veřejné konzultace k NIO

Vloženo: 24. leden 2020 v 15:36

MPO vyhlásilo druhé kolo Veřejné konzultace k NIO pro připravované  IV.kolo dotací do výstavby sítí EK v bílých a oranžových oblastech viz https://www.verejnakonzultace.cz/, které bude ukončeno 17.2.2020.

Ve vlastním zájmu zkontrolujte, že nedojde k zásahu do Vašich zájmových oblastí. Zejména v oranžových oblastech, tj. místech, kde operátoři v roce 2015 avizovali zájem a připravenost pokrytí a do dnešního dne zde NGA sítě nevyskytují. MPO chce od těchto operátorů sdělení zda a případně v jaké fázi rozpracovanosti se tyto projekty nacházejí viz návodné pokyny na výše uvedené webové stránce.

V případě, že se MPO tyto informace ve výše uvedeném termínu nedozví, odbarví dané zájmové území na bílo. Tím pádem může dojít ke zbytečnému zmaření Vašich investic!

› více


Kabelové a internetové televize kritizují státní kampaň k vypínání DVB-T

Vloženo: 2. prosinec 2019 v 09:34

Zástupcům kabelových a internetových televizí se nelíbí, jakým způsobem stát vede informační kampaň při vypínání DVB-T. Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR, která mimo jiné sdružuje malé a středně velké poskytovatele služeb kabelové televize se připojuje k výzvě, která státu vytýká, že propaguje jen přechod na DVB-T2 a o ostatních platformách vůbec neinformuje.

Státní kampaň vyznívá tak, že neexistuje žádné jiné řešení pro příjem televizního vysílání než pozemní televizní vysílání/příjem. Kampaň hrazená ze státního rozpočtu by v konečném spotřebiteli, který se plně neorientuje v dalších možnostech televizního příjmu neměla v občanech ČR tyto pocity v žádném případě vzbuzovat. Veškeré kanály kampaně (webový portál, televizí spoty a další) by měly veřejnost informovat komplexně a nebudit ve spotřebiteli dojem, že vypnutím DVB-T vysílání vzniká nezbytná nutnost zakoupit nový set-top-box. Vedle dvou společností, které v Česku provozují terestrické vysílání, jsou zde ještě stovky dalších českých i zahraničních společností, které poskytují svým zákazníkům televizní obsah jiným způsobem a které nemají možnost se takto masivní kampani bránit jiným způsobem než tímto protestem.

Diváci mohou místo přechodu na DVB-T2 zvolit i jinou platformu pro příjem televizního signálu od poskytovatelů placených služeb, například kabelovou televizi, IPTV nebo satelitní vysílání! Pro stávající klienty těchto platforem se přechodem na nový standard pozemního vysílání nemění vůbec nic!

Výbor nezávislého ICT průmyslu proto vyzval dopisem ministra průmyslu a obchodu, aby nařídil upravit televizní a rozhlasové spoty a webovou prezentaci tak, aby nezvýhodňovaly pouze jednu technologii vysílání. K dopisu se z výše uvedených důvodů připojila i Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí.

› více


Zachování SD streamů stanic České Televize

Vloženo: 1. listopad 2019 v 10:12

V rámci jednání představenstva byla otevřena otázka vypínání SD streamů stanic České televize a s tím spojeným přechodem do nové normy DVB-T2. Ti operátoři, kteří chtějí šířit stanice v mpeg2 i v budoucnu, a hledají možné technické řešení se mohou obrátit na společnost itself s.r.o., která toto řešení poskytuje.

O nezávaznou nabídku můžete požádat na obchod@itself.cz

› více


Veřejná konzultace ke IV. vlně dotací

Vloženo: 8. říjen 2019 v 13:29

VELMI DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že MPO dnem 3. října 2019 zahájilo veřejnou konzultaci k navrhovanému rozsahu oblastí (souboru základních sídelních jednotek – ZSJ), ve kterých bude možné realizovat výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu s podporou z veřejných zdrojů, v rámci připravovaného dalšího kola Výzvy „Vysokorychlostní internet“.

Veškeré informace naleznete na webovém portálu MPO pro veřejné konzultace www.verejnakonzultace.cz  týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK

Výzva bude zaměřena na podporu výstavby a modernizaci sítí, s cílem zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu s parametry definovanými v „Národním plánu rozvoje sítí nové generace“ pro sítě NGA, pro ty lokality (základní sídelní jednotky – ZSJ), kde dosud vysokorychlostní přístup k internetu v parametrech definovaných tímto plánem není a nebude v nejbližší budoucnosti dostupný. Předmětem veřejné konzultace je také požadavek na doložení investičních záměrů v oblastech, kde nedošlo od roku 2015 do roku 2018 k deklarované plánované výstavbě sítí.

Veřejná konzultace je organizována za účelem ochrany již existujících, nebo prokazatelně plánovaných investic výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v jednotlivých oblastech (ZSJ).

Vyzýváme Vás tedy, abyste ve vlastním zájmu provedli kontrolu vybraných lokalit a v případě potřeby podpory kontaktovali představenstvo APKT.

› více


Pozvánka na konferenci OPTICKÉ KOMUNIKACE

Vloženo: 3. říjen 2019 v 10:24

Rádi bychom vás pozvali na konferenci a výstavu OPTICKÉ KOMUNIKACE 11-12.listopadu v Praze, v hotelu Olympik. Letošní ročník se zaměří na aktuální téma optických sítí pro gigabitovou společnost.

První den se formou přehledových přednášek a panelové diskuse zaměří na budování stav optické konektivity pro sítě s velmi vysokou kapacitou (tzv. VHCN = Very High Capacity Networks). Sítě VHCN jsou v podstatě lepší NGA sítě, jsou definovány novým kodexem elektronických komunikací, představují nový kvalitativní skok sítí a služeb. Budou rozhodujícím trendem v oblasti elektronických komunikací pro příští programové období EU od roku 2021.

Druhý den je v programu konference vzdělávací sekce na moderní optická vlákna a na zpracování a kompresi obrazu. Obě témata důležitá pro přenosy TV a videa s vysokou kvalitou.

Bližší informace, program a možnost registrace naleznete https://www.action-m.com/ok2019/zamereni-konference.php

 

› více


23. ročník podzimního setkání provozovatelů elektronických komunikací

Vloženo: 30. září 2019 v 14:10

 

23. ročník podzimního setkání provozovatelů elektronických komunikací

Dovolte nám, abychom Vás jménem společnosti LICA CZECH s. r. o. a APKT z.s. (Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR) pozvali na 23. ročník tradičního podzimního setkání „Provozovatelů elektronických komunikací“, které se koná ve středu 16. října 2019 ve Sportovním centru v Nymburce. Podzimní setkání v Nymburce se každoročně snaží nabízet právě to, o čem se mluví a co je aktuální.

Pozvánku na akci naleznete zde.

Na akci nebudou chybět operátoři kabelových televizí, poskytovatelé programů, provozovatelé TELCO sítí a Internet Service Poskytovatelé. Kromě prezentací a odborné diskuse v konferenční místnosti nabízíme možnost představit své služby a produkty na vlastním stánku. Na akci jsou vítáni všichni, kdo mají zájem o novinky a sbírání nových zkušeností.

23. setkání provozovatelů elektronických komunikací – akce, na které byste neměli chybět!


Samozřejmě ani letos nebude chybět neformální, odpolední část v podobě doprovodného zábavného programu. Máte se na co těšit!


Účastnický poplatek je 500,- Kč včetně DPH na osobu. Úhrada poplatku je možná v hotovosti na místě nebo převodem na účet, na základě vystavené zálohové faktury.

Vaši účast potvrďte, prosím, přes REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ, který naleznete zde. Pro více informací kontaktujte, prosím, kolegyni Nikolu Mamisovou na adrese: nikola.mamisova@lica.cz.

Detailní program celého semináře naleznete zde.

› více


Informace podnikatelům v EK od ČTÚ

Vloženo: 10. září 2019 v 13:11

Český telekomunikační úřad obdržel prostřednictvím kontaktní sítě BEREC informaci kosovského regulačního úřadu ARKEP (Regulatory Authority of Electronic and Postal Communications), že Kosovu byl Mezinárodní telekomunikační unií ITU přidělen kód země (Country Code) +383 v souladu s doporučením ITU-T E.164. Informace o přidělení kódu byla publikována ve věstníku ITU Operational Bulletin č. 1114 ze dne 15. 12. 2016. 

Dle sdělení ARKEPu byl kód +383 v Kosovu plně implementován v pevných i mobilních telekomunikačních sítích k 15. 1. 2019.  ARKEP proto žádá všechny operátory, kteří tak dosud nečiní, aby telekomunikační provoz do Kosova směrovali výlučně prostřednictvím kódu země +383.

› více


Průzkum na poskytovatele připojení k Internetovým službám pro zpracování Analýzy stavu rozvoje sítí NGA v ČR

Vloženo: 5. září 2019 v 11:46

Společnost Grant Thornton Advisory na základě smluvního vztahu pro Ministerstvo průmyslu a obchodu provádí analýzu stavu rozvoje sítí NGA v ČR.

Cílem průzkumu je získat relevantní/reálné údaje o vybraných částech trhu elektronických komunikací které nejsou součástí dosud prováděných pravidelných analýz. Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+).              

Online průzkum je anonymní a skládá se z cca 12 jednoduchých otázek, na jeho konci můžete uvést e-mail, na který vám rádi zašleme výsledky průzkumu.

Odkaz na průzkum https://www.surveymonkey.com/r/6G23BYJ

Právě teď se rozhoduje o rozvoji sítí nové generace proto Vás chceme požádat přispět vybranými daty k udržitelné a technologicky vyspělé České republice. Velmi si vážíme Vašeho času a názoru.

› více


Pozvánka na workshop ke změnám ve sběru dat v systému ESD

Vloženo: 6. srpen 2019 v 09:39

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v rámci svého pravidelného sběru dat připravuje formulář ART192 – Služby poskytované v elektronických komunikacích (dále jen „formulář ART192“), který sleduje období celého roku 2019 a bude v systému Elektronického sběru dat (ESD) přidělen podnikatelům na začátku ledna 2020.

Rádi bychom v souladu se zavedenou praxí s připravovanými změnami proti formuláři ART182 seznámili dotčené subjekty, a proto si Vás z pověření paní ředitelky odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb Ing. Hany Hankiewiczové dovoluji pozvat na workshop, který se bude konat dne 21. srpna 2019 od 9:00 hod. ve velké zasedací místnosti v sídle Úřadu, Sokolovská 219, Praha 9.

› více