Veřejné konzultace k NIO

Vloženo: 24. leden 2020 v 15:36

MPO vyhlásilo druhé kolo Veřejné konzultace k NIO pro připravované  IV.kolo dotací do výstavby sítí EK v bílých a oranžových oblastech viz https://www.verejnakonzultace.cz/, které bude ukončeno 17.2.2020.

Ve vlastním zájmu zkontrolujte, že nedojde k zásahu do Vašich zájmových oblastí. Zejména v oranžových oblastech, tj. místech, kde operátoři v roce 2015 avizovali zájem a připravenost pokrytí a do dnešního dne zde NGA sítě nevyskytují. MPO chce od těchto operátorů sdělení zda a případně v jaké fázi rozpracovanosti se tyto projekty nacházejí viz návodné pokyny na výše uvedené webové stránce.

V případě, že se MPO tyto informace ve výše uvedeném termínu nedozví, odbarví dané zájmové území na bílo. Tím pádem může dojít ke zbytečnému zmaření Vašich investic!

Momentálně zde není žádný dokument.